بسم الله الرحمن الرحیم

آرشیو دسته: ثبت شرکت

ثبت شرکت سهامی عام در اصفهان

دسته: ثبت شرکت

ثبت شرکت سهامی عام در اصفهان

در شرکت سهامی عام قسمتی از سرمایه اولیه توسط مؤسسین و قسمت دیگری از طریق فروش سهام تأمین می گردد. مسئولیت سهامدادران در این شرکت فقط به میزان سهامشان است. یعنی هر فردی به اندازه سهمی که در شرکت دارد مسئول تعهدات و بدهی های شرکت است.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی عام توسط موسسه حقوقی اسپادانا تنها کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای شرکت می باشد و سایر مدارک توسط کارشناسان ثبت اسپادانا با طی مراحل قانونی تامین می شود.

شرایط ثبت شرکت سهامی عام

در متن زیر به برخی از مهمترین شرایط ثبت شرکت سهامی عام اشاره شده است:

  1. حداقل سرمایه برای ثبت شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال است.

  2. تعداد سهامداران شرکت سهامی عام حداقل ۵ نفر است.

  3. تعداد مدیران ( هیئت مدیره ) شرکت سهامی عام حداقل ۵ نفر می باشد.

  4. مبلغ اسمی هر سهم در شرکت سهامی عام نباید از مبلغ ده هزار ریال بیشتر باشد.

  5. سهام شرکت سهامی عام قابل عرضه در بورس می باشد.

  6. شرکت های سهامی عام قادر به انتشار اوراق قرضه می باشند.

  7. برای تشکیل شرکتی با تعداد زیادی از شرکاء مناسب است چرا که شیوه های اداره آن کامل بوده و مقررات زیادی درباره نحوه اداره و شیوه مدیریت و اخذ تصمیم برای آن وضع شده است.

  8. در تصمیم گیری برای اداره این شرکت، رای اکثریت سرمایه ملاک است ، یعنی عده ای از شرکاء که بیش از نصف سرمایه شرکت را داشته باشند، هر چند ممکن است از لحاظ عددی این شرکاء در اکثریت نباشند.

  9. نقل و انتقال سهام در آن بسیار آسان است و نمی توان آن را منوط به موافقت شخص یا نهادی نمود.

  10. بانک های دولتی باید لزوماَ در قالب شرکت سهامی عام با سهام بانام تشکیل شوند و بانک های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری باید در قالب شرکت سهامی عام یا شرکت تعاونی سهامی عام تشکیل شوند. ( ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ق. ا )

مزایای ثبت شرکت سهامی عام در اصفهان

مزایای شرکت سهامی عام برخی را وادار می ‌کند کسب ‌و ‌کار خود را در این قالب گسترش دهند. سهولت نقل‌ و ‌انتقال سهام، تجمع سرمایه‌ های کوچک برای تشکیل شرکت، محدودیت مسئولیت سهامداران در شرکت‌ های سهامی، جذب سرمایه از طریق انتشار اوراق سهام، استمرار و موجودیت شرکت ‌های سهامی و تعیین هیأت‌ مدیره در شرکت ‌های سهامی شماری از امتیازهایی است که برای تشکیل شرکت سهامی عام وجود دارد. به خاطر داشته باشید شرکت سهامی عام برای جلب سرمایه‎ های بزرگ تشکیل می‎ شود و تعداد شرکا در این شرکت زیاد است؛ بنابراین بهتر است یک جمع دوستانه یا یک خانواده برای کسب‌ و ‌کار خود شرکت مسئولیت محدود ثبت کنند یا صرافان و جواهر فروشان بهتر است شرکت تضامنی یا نسبی را برای فعالیت خود انتخاب کنند.

لازم به ذکر است که کلیه مراحل ثبت شرکت توسط وکلای مجرب مؤسسه حقوقی اسپادانا قابل انجام خواهد بود. جهت مشاوره رایگان با کارشناسان ما تماس بگیرید.


ثبت شرکت تعاونی در اصفهان

دسته: ثبت شرکت

ثبت شرکت تعاونی در اصفهان

ثبت شرکت تعاونی در اصفهان، شرکت تعاونی شرکتی است که عده‌ای از افرادی که هم‌صنف یا تناسبی مشابه دارند مثلاً همسایه، دوست، خویشاوند یا همشهری هستند برای دستیابی به منافع مشترک گردهم می‌آیند و در حقیقت بهم کمک می‌کنند و برای اموری همچون تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام تعاونی درست می‌کنند، سرمایه معینی را درمیان می‌گذارند و با کمک یکدیگر مشکل را حل مینمایند.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت تعاونی در اصفهان

جهت ثبت شرکت تعاونی در اصفهان مدارک زیر لازم است:

۱- کپی شناسنامه، کارت ملی و مدارک تحصیلی مؤسسین (حداقل ۷ نفر)

۲‌- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت

۳- برگ عدم سوء پیشینه مؤسسین

۴- مجوز اداره کل تعاون یا اداره تعاون شهرستان ذیربط(تصویر موافقتنامه تشکیل)

مفاد حقوقی ثبت شرکت تعاونی

برای ثبت شرکت تعاونی در اصفهان توجه به این مفاد حقوقی حائز اهمیت می باشد:

الف- کلیات

ماده۱- شرکتهای تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم می‌شوند

الف – شرکت تعاونی تولید: شرکتی است که به منظور اشتغال اعضاء در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نماید

ب- شرکت تعاونی توزیع: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندیهای اعضاء فعالیت می‌نماید.

تبصره- در شرکت تعاونی، تعدد نوع و موضوع فعالیت با ارائه طرح پیشنهادی مجاز است.

ماده۲- شرکتهای تعاونی به لحاظ عضویت به دو دسته تقسیم می‌شوند.

الف- شرکت تعاونی عام: شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می‌باشد و مؤسسین یا شرکت باید برای تأمین قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزایش سرمایه شرکت سهام آنرا به عموم عرضه نمایند.

ب- شرکت تعاونی خاص: شرکتی است که عضویت در آن منحصراً برای گروهی خاص از قبیل : کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظایر اینها آزاد باشد، بدیهی است تعاونی موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.

تبصره۱- در تابلوها و سربرگهای شرکتهای تعاونی ذکر عنوان «تعاونی» ضروری است و باید بطور خوانا قید شود. تبصره۲- برای واحدهای صنفی شهرستانها و برای هر واحد کارمندی و کارگری فقط یک شرکت تعاونی در هر موضوع فعالیت تشکیل می‌شود.

تبصره۳- شرکتهای تعاونی با بیش از ۵۰۰ عضو و اتحادیه‌هایی که تعداد اعضاء تعاونیهای عضو آنها مجموعاً بیش از ۲۰۰۰ عضو باشد، «تعاونی بزرگ» محسوب می‌شوند.

ماده ۳- در انواع شرکتها و اتحادیه های تعاونی تعداد اعضاء در زمان ثبت و دوران فعالیت باید طبق طرح تأسیس و تغییرات بعدی آن بوده و رعایت مورازد زیر الزامی است.

الف) حداقل تعداد اعضاء در زمان ثبت و دوران فعالیت شرکتهای تعاونی نباید از ۷ نفر عضو کمتر باشد

ب) در شرکتهای تعاونی اشتغالزا که به منظور ایجاد اشتغال تولیدی یا خدماتی با استفاده از کمکهای دولتی برای اعضاء تشکیل می‌شوند . تعداد اعضاء بایستی حداقل معادل ۵۰% مشاغل دائمی طرح تعاونی باشد.

ج) در شرکتهای تعاونی که بدون استفاده از کمکهای دولتی و یا با هدف سرمایه گذاری تشکیل می شوند و حداقل ۵۰% سرمایه گذاری طرح توسط اعضاء تأمین می‌گردد. رعایت بند (ب) الزامی نمی‌باشد.

د) حداکثر تعداد اعضاء در تعاونیهای مسکن (تأمین مسکن اعضاء) متناسب با اهلیت ( دانش و تجربه) مدیران تعاونی بنابه تشخیص ادارات کل تعاون تعیین می‌گردد.

هـ) رعایت تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل  تشکیل تعاونیها درخصوص تعاونیهای فوق الذکر الزامی نمی‌باشد.

ماده۴- تعیین میزان سرمایه و ارزش سهام بعهده هیأت مؤسس تعاونی است و میزان آن در اساسنامه مصوب ذکر خواهد شد. بدیهی است هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت میشود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و چنانچه بصورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.

 تبصره۱- در شرکتهای تعاونی سرمایه‌گذاری حداقل میزان سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال تعیین می‌گردد.

تبصره۲- اعضای تعاونی مکلفند مبلغ تعهد شده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه که نباید از دو سال بیشتر باشد تادیه نمایند.

 ماده۵- سهم اعضاء درتأمین سرمایه تعاونی برابر است مگر اینکه مجمع عمومی تصویب نماید که برخی از اعضاء سهم بیشتری خریداری نمایند. در این صورت حداکثر میزان سهم هر عضو نباید از ۳۰ درصد کل سرمایه تعاونی تجاوز نماید.

ماده۶- اتحادیه تعاونی با عضویت شرکتهای و تعاونیهای داوطلب و با حداقل ۷ عضو که دارای موضوع فعالیت واحد باشند در سطح شهرستان یا استان تشکیل می‌شوند.

تبصره۱- شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های استانی می‌توانند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های مرکزی اقدام نمایند.

تبصره۲- هر شرکت تعاونی می‌تواند فقط عضو یک اتحادیه شهرستانی، استانی و یا مرکزی باشد، در هر حال عضویت در بیش از یک اتحادیه، برای شرکت تعاونی با تعدد موضوع فعالیت بلامانع است.

تبصره۳- تشکیل اتحادیه مرکزی با مجوز وزارت تعاون خواهد بود.

تبصره۴- اعضای هیات مدیره اتحادیه از نمایندگان تعاونیهای عضو و به عنوان شخص حقیقی و اعضای هیات بازرس اتحادیه‌از نمایندگان تعاونیهای عضو و یا سایرین تعیین می‌شوند.

تبصره ۵- حداقل تعداد اعضاء اتحادیه‌های سراسری در زمان ثبت و دوران فعالیت ۱۵ عضو تعیین می‌گردد. اعضاء اتحادیه‌های سراسری، اتحادیه‌های استانی می‌باشند.

در شرایط خاص که تشکیل اتحادیه سراسری ضروری است و تعداداعضاء به حد نصاب نمی‌رسد، تشکیل اتحادیه با مجوز وزیر تعاون و رعایت حداقل قانونی بلامانع است.

ب ) مراحل تشکیل تعاونیها

ماده ۷-  برای تشکیل تعاونی، هیات مؤسس متشکل از متقاضیان حائز شرایط قانونی، نسبت به تهیه طرح پیشنهادی و تنظیم اساسنامه منطبق بر قانون بخش تعاونی، دعوت به عضویت افراد واجد شرایط و تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب اساسنامه و تعیین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان و سایر وظایف مجمع عمومی عادی اقدام می‌نماید.

تبصره- مؤسسین تعاونی باید با قوانین و مقررات تعاونیها آشنائی کافی داشته باشند و در صورت نیاز در کلاسهای آموزشی یکروزه که اداره کل تعاون استان تعیین می‌کند و زمان تشکیل آن حداکثر یک هفته از تاریخ تسلیم تقاضا خواهد بود شرکت نمایند.

ماده ۸-  هیات مؤسس در طرح پیشنهادی، ضرورت تأسیس تعاونی و ارائه دلایل توجیهی مبنی بر تناسب هدفهای تشکیل تعاونی با هدفها و برنامه‌های مصوب جمهوری اسلامی ایران با ذکر میزان سرمایه ثابت و در گردش مورد نیاز طرح، تعداد و مشخصات داوطلبان، قید میزان سهم لازم التادیه هر عضو، سوابق و مهارتهای آنان در رشته فعالیت موردنظر، نام شعبه صندوق تعاون برای افتتاح حسابهای تعاونی را ذکر نموده و با معرفی نماینده تام‌الاختیار (طبق فرم شماره۱) به اداره کل تعاون ارائه می‌نماید.

تبصره۱- مدارکی که هیات مؤسس بایستی ارائه نماید

الف- تصویر شناسنامه و مدارک تحصیلی

ب- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت

ج-  برگ عدم سوء پیشینه

تبصره۲- کارکنان رسمی و پیمانی دولت با ارائه گواهی یا حکم کارگزینی از بند ب و ج معافند

ماده ۹- اداره کل / اداره تعاون پس از وصول تقاضای تشکیل تعاونی و بررسی طرح پیشنهادی در مدت ۵ روز نظر مثبت یا منفی خود را به هیات مؤسس اعلام و در صورت موافقت (طبق فرم شماره ۲) نمونه اساسنامه و فرمهای مورد نیاز را در اختیار نماینده هیات مؤسس قرار خواهد داد.

ماده ۱۰-  هیات مؤسس پس از اخذ موافقنامه تشکیل باید اقدامات زیر را انجام دهد

الف- دریافت مجوز فعالیت در موضوع طرح پیشنهادی از مراجع ذیربط (در صورت نیاز به مجوز فعالیت) به نام اعضای هیات مؤسس تعاونی در شرف تأسیس

ب- تدوین اساسنامه پیشنهادی

ج- افتتاح حساب به نام «تعاونی در شرف تأسیس» در بانک توسعه تعاون و یا حسابی که توسط بانک توسعه تعاون در یکی از بانکها تعیین می‌گردد.

 د- دعوت از افراد واجد شرایط عضویت ضمن اعلام خلاصه‌ای از کلیات طرح و اساسنامه پیشنهادی، شرایط عضویت و مهلت پذیرش تقاضای عضویت، شماره و مشخصات حساب افتتاح شده و مبلغ لازم التأدیه هر یک از اعضاء وذکر نحوه صدور آگهی‌های بعدی تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی

هـ- بررسی شرایط داوطلبان و پذیرش واجدین شرایط عضویت و دریافت گواهی واریز وجه لازم التادیه سهام آنها و صدور برگ اجازه ورود به جلسه اولین مجمع عمومی عادی

و- ارزیابی آورده‌های غیر نقدی داوطلبان عضویت که متناسب و مورد نیاز طرح باشد، توسط کارشناس رسمی دادگستری و با انجام تشریفات قانونی لازم

ز- انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی (طبق فرم شماره ۳) با رعایت فاصله زمانی حداقل ۲۰ روز و حداکثر ۴۰ روز  از تاریخ انتشار آگهی دعوت با تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی.

تبصره- در سایر مجامع عمومی که برگزاری انتخابات در دستور جلسه نباشد، فاصله زمانی تاریخ دعوت تا تشکیل مجمع عمومی ، حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۲۰ روز خواهد بود

ح- ثبت نام نامزدهای تصدی سمتهای هیأت مدیره و بازرسی

ط- ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به منظور درخواست از اداره کل/ اداره تعاون جهت معرفی ناظر در اولین جلسه مجمع عمومی عادی

ی- سایر اقدامات مربوط به برگزاری اولین مجمع عمومی عادی (طبق فرم شماره ۴) تا انتخاب هیات رئیسه مجمع (رئیس، منشی، و دو ناظر) از قبیل اخذ برگه  ورود به جلسه مجمع از داوطلبان و تکمیل فهرست اسامی

حاضرین همراه با امضای آنان که باید تحویل هیات رئیسه شود. ضمناً در شرکتهای تعاونی بزرگ، اعضای هیأت رئیسه مرکب از ۷ نفر (رئیس ،نائب رئیس،‌ منشی و چهار ناظر) خواهد بود.

ماده ۱۱- در مورد شرکتهای تعاونی عام مجوز صدور موافقت نامه تشکیل و آگهی پذیرش عضو و فروش سهام با تأئید وزارت تعاون بوده وطبق فرم‌های شماره ۱۰ و ۱۱ عمل خواهد بود.

ماده ۱۲-داوطلبان عضویت در هئیت مدیره یا بازرسی تعاونیها علاوه بر شرایط قانونی عضویت در تعاونی باید مدارک مورد نیاز را ( بر اساس دستورالعمل  انجمن نظارت بر انتخاب تعاونیها) حداکثر یک هفته از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی به منظور بررسی شرایط احراز به هیات مؤسس تحویل نمایند.

ماده ۱۳- کارکنان دولت نمیتوانندتصدی هیئت مدیره و مدیر عاملی شرکتهای تعاونی را بپذیرند مگر در تعاونیهای خاص کارکنان ادارات و سازمانهای دولتی که در آن شاغل باشند، کارکنان بازنشسته مشمول این بند نمی‌شوند.

ماده ۱۴- هیات مؤسس هنگام تشکیل اولین مجمع عمومی عادی،برگه  ورود به جلسه را از داوطلبان عضویت اخذ نموده و اسامی حاضرین را (طبق فرم شماره ۵) با امضای آنان تکمیل و پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع برای اعمال کنترل در اختیار آنان قرار می‌دهد.

تبصره –  در صورت عدم امکان حضور هر یک از اعضاء، عضو می تواند یا نماینده تام الاختیار خود را کتباً برای حضور در مجمع به هیأت مؤسس معرفی نماید. در هر حال یک نفر نمی‌تواند همزمان وکالت یا نمایندگی بیش از یک عضو ( در تعاونیهای بزرگ دو عضو ) را عهده دار باشد.

ماده ۱۵-  با تصویب اساسنامه در اولین مجمع عمومی عادی، ذیل صفحات آن به امضای رئیس و منشی و صفحه آخر اساسنامه به امضای هیئت رئیسه می‌رسد. بدیهی است تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دو سوم اعضای اولین مجمع عمومی عادی خواهد بود.

تبصره- اعضائی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند، میتوانند تقاضای عضویت خود را پس بگیرند دراینصورت هیات مدیره بلافاصله پس از ثبت تعاونی مکلف به بازپرداخت وجه واریزی سهام آنان خواهد بود.

ماده ۱۶- پس از انتخاب هیئت مدیره وظایف هیات مؤسس بپایان رسیده و هئیت رئیسه مجمع ضمن تنظیم صورتجلسه کلیه مدارک مربوط به برگزاری مجمع را که به امضای آنان رسیده است به هیئت مدیره تحویل می‌دهد.

ماده ۱۷- هئیت مدیره در اولین جلسه خود (طبق فرم شماره ۶) رئیس، نایب رئیس، منشی، مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز را انتخاب و به یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل با حق توکیل به غیر وکالت می‌دهد تا تشریفات قانونی ثبت تعاونی را انجام دهد.

تبصره ۱- مدیر عامل باید حائزشرایط ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی باشد و مدارک موضوع بند ۱۲ این دستورالعمل را تحویل هئیت مدیره نماید

تبصره۲- در صورتیکه هر یک از اعضاء نسبت به مراحل تشکیل تعاونی معترض باشد ظرف مدت ۲ روز بایدمراتب را کتباً به اداره کل / اداره تعاون اعلام نماید. اداره کل / اداره تعاون موظف است طبق قوانین و مقررات مربوط ظرف ۳ روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید

ماده ۱۸- اعضای هئیت مدیره بازرس یا بازرسان و مدیر عامل قبل از ثبت تعاونی موظف به طی دوره‌های آموزشی مربوط خواهند بود

ماده ۱۹- هیأت مدیره باید جهت تکمیل پرونده، فهرست اسامی و مشخصات اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، بازرس یا بازرسان و کلیه اعضاء (طبق فرم شماره ۷) تنظیم و به اداره کل / اداره تعاون تحویل می‌گردد.

ماده ۲۰-مدارک لازم ظرف مدت ۵ روز از طریق اداره کل / اداره تعاون (طبق فرم شماره ۸) به اداره ثبت شرکتها ارسال می‌شود. اداره کل / اداره تعاون پس از انجام اقدامات اداره ثبت شرکتها و صدور آگهی تأسیس، نسبت به صدور پروانه تأسیس تعاونی (طبق فرم شماره ۹) اقدام خواهد نمود. در هر حال نظارت، حسابرسی و رسیدگی به شکایات وسایر اقدامات پس از تأسیس تعاونی بعهده اداره کل / اداره تعاون خواهد بود.

پس از ارائه مدارک لازم جهت ثبت شرکت تعاونی در اصفهان به مؤسسه حقوقی اسپادانا، کلیه مراحل قانونی  انجام شده و در نهایت موافقت نامه اداره تعاون اعلام می گردد. سپس پس از مطلع شدن متقاضیان، اقدامات کلی و پایانی ثبت شرکت تعاونی توسط مؤسسه حقوقی اسپادانا انجام می گیرد.


ثبت شرکت تضامنی در اصفهان

دسته: ثبت شرکت

ثبت شرکت تضامنی در اصفهان

در شركت تضامنی كلیه شركاء مسئول تعهدات شركت می‌باشند؛ چه در انجام معامله شخصاً مداخله داشته باشند؛ یا نداشته باشند. یعنی هر یك از شركای شركت در مقابل تمامی تعهدات شركت مسؤول است. اعتبار شرکت در گرو اعتبار شرکاست.از آنجایی که پذیرش شراکت در یک شرکت تضامنی به معنای پذیرش مسئولیت نامحدود در قبال بدهی‌های شرکت است؛ چنین شراکتی می‌تواند یک ریسک باشد. بنابراین ثبت شرکت تضامنی برای افرادی که به هم اعتماد کامل دارند مانند پدر و فرزند یا دو دوست معتمد که سرمایه چندانی هم برای تأسیس شرکت ندارند؛ مناسبتر است. علاوه بر این، اشخاصی که به دنبال کسب اعتماد مشتری هستند مانند صرافی‌ها نیز می‌توانند از ثبت شرکت تضامنی بهره ببرند. برای انتخاب نام شرکت تضامنی در نظر داشته باشید که قید عبارت شرکت تضامنی و اسم لااقل یکی از شرکا الزامی می باشد. اگر اسم تمام شرکا در نام شرکت آورده نشود باید کلماتی مانند “و شرکا” یا “و برداران” آورده شود. مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی در اصفهان کپی شناسنامه و کارت ملی شرکا می باشد. کارشناسان ثبت اسپادانا سایر مدارک را به طور قانونی تهیه کرده و مراحل ثبت را انجام خواهند داد.

تعهدات شرکا در قبال طلبکاران شخصی در شرکت تضامنی

اگر یکی از شرکا طلبکار داشته باشد، فرد طلبکارمجاز به مطالبه طلب خود از شرکت نیست، اما اجازه دارد که برای وصول طلب خود نسبت به سهم بدهکار از سود شرکت یا سهمی که در اثر انحلال شرکت به او می‌رسد؛ اقدام کند. اگر اموال شخصی بدهکار یا سهم او از سود شرکت کمتر از بدهی او باشد؛ طلبکار مجاز به ارائه تقاضانامه مبنی بر انحلال شرکت است.

تعهدات شرکا در قبال طلبکاران شرکت در شرکت تضامنی

از آنجایی که شراکت در شرکت تضامنی به معنای پذیرش مسئولیت تضامنی است؛ تک تک شرکا در برابر بدهی‌ها مسئول هستند.حتی اگر اموال شرکت جهت پرداخت کامل بدهی‌ها کافی نباشد؛ طلبکاران مجاز به اخذ طلب خود از یک نفر، از شرکا یا همگی آن‌ها است. حتی اگر میزان بدهی بیشتر از میزان سهم یکی از شرکا باشد؛ باز هم در قبال پرداخت بدهی موظف است.

جهت ثبت شرکت تضامنی و مشاوره رایگان ثبت شرکت با کارشناسان مؤسسه حقوقی اسپادانا تماس بگیرید.


ثبت شرکت سهامی خاص در اصفهان

دسته: ثبت شرکت

ثبت شرکت سهامی خاص در اصفهان

 یکی دیگر از انواع شرکت های پر متقاضی در شهر اصفهان ثبت شرکت سهامی خاص می باشد. در شرکت سهامی خاص سرمایه شرکت توسط موسسین تامین می گردد و این سرمایه به قطعات سهام تقسیم می شود و مسئولیت هر یک از شرکا در شرکت سهامی خاص به اندازه تعداد سهمش در شرکت محدود می شود. برای ثبت شرکت سهامی خاص در اصفهان توجه به این نکات حائز اهمیت می باشد:

 تعداد شرکا در شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر سهامدار و دو بازرس می‌باشد.

 حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است.

 سهام شرکت سهامی خاص با نام، بی نام یا ممتاز می باشد و هر شریک باید حداقل یک سهم داشته باشد تا در ردیف سهامداران قرار گیرد.

 شرکت سهامی خاص می‌تواند شعبه داشته باشد که با اعلام شعب در هنگام ثبت شرکت می توان در هزینه های ثبتی صرفه جویی کرد.

 مرکز اصلی شرکت همان محلی است که شرکت در آن فعالیت دارد. با توجه به این آدرس حوزه مالیاتی شرکت مشخص می شود.

 مدت شرکت می‌تواند محدود یا نامحدود باشد، اما مدت سمت مدیران هیئت مدیره دو سال و بازرسین یک سال می باشد و پس از انقضای این مدت باید تمدید و یا تعویض شوند.

مراحل و مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص در اصفهان

 برای ثبت شرکت سهامی خاص در اصفهان توسط موسسه حقوقی اسپادانا ابتدا باید کپی شناسنامه و کارت ملی سهامداران و بازرسین به موسسه ارائه گردد. همچنین اطلاعاتی از قبیل سمت هر فرد، میزان سرمایه شرکت، تعداد سهام هر فرد، آدرس و کد پستی شرکت، افراد دارای حق امضا در شرکت، پنج نام به ترتیب اولویت برای شرکت و کلیاتی از موضوع فعالیت مشخص گردند. در صورتی که برای تهیه این اطلاعات احتیاج به راهنمایی دارید با کارشناسان ثبت اسپادانا تماس حاصل فرمایید و از مشاوره رایگان بهره مند شوید. بعد از این مرحله کارشناسان موسسه حقوقی اسپادانا سایر مدارک شرکت از قبیل صورتجلسات مجمع عمومی و هیئت مدیره، اظهارنامه و اساسنامه شرکت را با در نظر گرفتن کاربرد های آتی و چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی و ثبت شرکتها تنظیم می نمایند. پس از تکمیل مدارک و اطلاعات مورد نیاز،کارشناسان ثبت اسپادانا مدارک و اطلاعات شرکت سهامی خاص را در سامانه ثبت شرکت‌ها بارگذاری می‌نمایند. در این مرحله کارشناسان اداره ثبت شرکت‌ها، مدارک و اطلاعات ارسالی شرکت در شرف تأسیس را بررسی کرده و در صورت نداشتن نقص، اسامی بررسی شده و یک نام برای شرکت تأیید می‌شود. بعد از تأیید نام، مدارک شرکت سهامی خاص باید توسط شرکا تأیید شود. مدارک تأیید شده تحویل اداره داده شده و در دبیرخانه ثبت می شود. در صورت تأیید مدارک از سوی کارشناسان اداره ثبت، شرکت شما ثبت می‌شود و باید جهت دریافت مدارک شرکت و آگهی نمودن تأسیس شرکت اقدام نمایید. تمامی این مراحل توسط کارشناسان و وکلای مجرب ثبت اسپادانا قابل انجام خواهد بود و شما نیاز به مراجعه به هیچ یک از ارگانهای مربوطه نخواهید داشت.


ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اصفهان

دسته: ثبت شرکت

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اصفهان

 در استان اصفهان یکی از پر متقاضی ترین شرکتها برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود می باشد. شرکت با مسئولیت محدود بین دو یا چند نفر برای امور اداری تشکیل می شود. اعضای شرکت می توانند با یکدیگر فامیل، دوست، آشنا یا اعضای یک خانواده باشند. در این شرکت سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی‌شود و مسئولیت هر یک از شرکا در قبال قروض و تعهدات شرکت فقط تا میزان سرمایه اش است. در نام شرکت هم باید عبارت با مسئولیت محدود قید شود تا کسانی که با شرکت معامله می کنند بدانند با شرکتی معامله می کنند که مسئولیتش محدود به سرمایه اش است. همچنین در نام شرکت نباید اسم هیچ یک از شرکا آورده شود، زیرا در این صورت فردی که نامش در اسم شرکت قید شده است در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت های تضامنی را خواهد داشت.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود بهتر است یا سهامی خاص؟

 یکی از سوالات متداولی که بسیاری از مشتریان با آن مواجه می شوند این است که ثبت شرکت با مسئولیت محدود بهتر است یا سهامی خاص؟ در پاسخ باید گفت که ثبت شرکت با مسئولیت محدود ساده‌تر از ثبت شرکتهای سهامی میباشد و با حداقل دو نفر شریک می توان شرکت را تشکیل داد، در حالیکه برای ثبت شرکت سهامی خاص حداقل باید یک هیئت مدیره سه نفره و دو بازرس باشند. در شرکت با مسئولیت محدود دوره انتخاب مدیران بدون محدودیت میباشد، اما در شرکت سهامی باید هیئت مدیره هر دو سال و بازرسان هر یک سال تمدید و یا تعویض شوند. در شرکت با مسئولیت محدود باید تمام سرمایه در بدو تاسیس پذیره نویسی و پرداخت شود، اما این پرداخت ممکن است صوری باشد، اما در شرکت های سهامی خاص باید حداقل ۳۵ درصد سرمایه شرکت در هنگام تاسیس به حساب شرکت واریز و گواهی بانکی ارائه شود. همچنین در شرکت با مسئولیت محدود ورقه سهم الشرکه صادر نمی‌شود و این سهم الشرکه نمی تواند به صورت اوراق تجاری قابل انتقال صادر شود، اما در شرکت سهامی خاص نقل و انتقال سهام مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی آزاد است. همچنین برای شرکت در برخی از مناقصات و مزایدات و یا اخذ تسهیلات بانکی ممکن است شرکت سهامی خاص نسبت به شرکت مسئولیت محدود برتری داشته باشند.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اصفهان

 در صورتی که تمایل دارید صفرتا صد امور ثبتی شرکت خود را به ثبت اسپادانا بسپارید تنها با ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی شرکا می توانید شرکت خود را به ثبت برسانید و سایر مدارک مورد نیاز توسط موسسه حقوقی اسپادانا تامین می گردد . در نظر داشته باشید برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ابتدا باید حداقل دو نفر شریک وجود داشته باشد، همچنین باید میزان سرمایه شرکت، میزان سهم الشرکه هر شریک، سمت هر شریک، آدرس و کد پستی محل فعالیت، دارندگان حق امضا در شرکت، پنج نام به ترتیب اولویت برای شرکت و کلیاتی از موضوع فعالیت نیز قبل از ثبت مشخص گردند. در صورتیکه به اطلاعات بیشتر نیاز دارید با مشاوران ثبت اسپادانا تماس حاصل فرمایید و از مشاوره رایگان بهره مند شوید.