بسم الله الرحمن الرحیم

آرشیو دسته: انحلال و تغییرات شرکت‌ها

ثبت تغییرات شرکت‌ها در اصفهان

ثبت تغییرات شرکت ها در اصفهان

ثبت تغییرات شرکت ها در اصفهان، تمام شرکتها و موسسه‌ها بعد از ثبت نیازمند تغییرات و یا تصمیماتی مانند تغییر محل شرکت، تغییر موضوع فعالیت شرکت، افزایش یا کاهش سرمایه ثبتی، تغییر نام شرکت، ورود یا خروج شرکاء، انحلال شرکت و… هستند که طبق قانون تجارت باید آنها را ثبت کنند.

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت ها در اصفهان:

۱-مدارک ثبتی شرکت
۲- آگهی آخرین تغییرات شرکت
۳- کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای شرکت
برای ثبت تغییرات شرکت ها در اصفهان، پس از تکمیل مدارک ، صورتجلسات مربوطه توسط کارشناسان دفتر ثبت اسپادانا تنظیم و جهت امضا برای شما ارسال خواهد شد. بعد از امضای صورتجلسات حداکثر طی ۱۴ روز تغییرات ثبت و آگهی خواهد شد.