بسم الله الرحمن الرحیم

نشانی جدید دادسراهای تهران

نشانی جدید دادسراهای تهران

دسته: مقالات

نشانی جدید دادسراهای تهران

نشانی جدید برخی مجتمع های قضایی و دادسراهای تهران:

۱- دادگاه خانواده ۲ :
خیابان قیطریه – نبش کوی انصاری (منتقل نشده است)
۲- دادسرای ناحیه ۲:
خیابان فرحزادی- خیابان طاهرخانی- خیابان کاج- کوی نخل
۳- دادسرای ناحیه ۲۵:
خیابان سئول – خیابان رشید یاسمی- نبش کوی مهتاب
۴- مجتمع قضایی صدر:
خیابان شیخ بهایی – کوی ۱۲ متری اول (در حال انتقال)
۵- دادسرای ناحیه ۴:
حکیمیه – خیابان سازمان آب- خیابان امام حسین (ع)
۶- مجتمع قضایی مدرس:
حکیمیه – خیابان سازمان آب – خیابان امام حسین (ع)
۷- دادسرای ناحیه ۵:
سیمین بولیوار – خیابان انصارالمهدی- روبروی دانشگاه
۸- مجتمع قضایی قدس:
سیمین بولیوار- خیابان انصارالمهدی – روبروی دانشگاه
۹- دادسرای ناحیه ۶:
خیابان شهید مفتح جنوبی- خیابان شیرودی
۱۰- مجتمع قضایی قدوسی:
خیابان مفتح جنوبی – خیابان شیرودی
۱۱- دادسرای ناحیه ۷:
خیابان شهید مطهری – خیابان علی اکبری
۱۲- دادسرای ناحیه ۸:
بزرگراه رسالت- خیابان اثنی عشری تقاطع خیابان شهید موسوی
۱۳- دادسرای ناحیه ۱۰:
خیابان دامپزشکی نبش خیابان جیحون
۱۴- دادسرای ناحیه ۱۴:
بلوار کوثر- خیابان ده حقی- جنب بازار گل محلاتی
۱۵- مجتمع قضایی محلاتی:
بلوار کوثر- خیابان ده حقی- جنب بازار گل محلاتی
۱۶- دادسرای ناحیه ۱۹:
بزرگراه بعثت- خیابان کیانشهر- روبروی پمپ بنزین
۱۷- دادسرای ناحیه ۲۱:
بلوار تهرانسر- خیابان شهید مصطفی خمینی- نبش خیابان امام خمینی
۱۸- دادسرای ناحیه ۲۹ (اطفال):
اتوبان کرج- خروجی مترو- خیابان کوهک – نسیم ۶
۱۹- مجتمع قضایی شهید فهمیده (اطفال):
اتوبان کرج- خروجی مترو- خیابان کوهک – نسیم ۶