بسم الله الرحمن الرحیم

تمدید علامت تجاری

تمدید علامت تجاری

تمدید برند یاعلامت تجاری :

مطابق قانون برند یا علامت تجاری بعد از ثبت برای یک دوره ۱۰ ساله دارای اعتبار می باشد و در صورت عدم تمدید قبل از انقضای مدت، برند ثبت شده شما ابطال خواهد شد و امکان ثبت آن برای هر شخصی وجود خواهد داشت البته قانون یک مهلت ۶ ماهه ارفاقی برای مالک در نظر گرفته تا ۶ ماه پس از انقضای علامت نیز با پرداخت جریمه قانونی نسبت به تمدید اقدام نماید:

مدارک لازم:

  • مدارک شناسایی مالک برند
  • تصویر گواهی یا سند علامت در صورت وجود (در صورت فقدان نیز امکان تمدید وجود خواهد داشت)

* برای تمدید علامت بر خلاف ثبت نیاز به هیچگونه مجوزی نخواهید داشت.

لازم به ذکر است جهت تمدید برند ضرورتی به مراجعه حضوری شما نخواهد بود و به صرف ارسال تصویر مدارک از طریق تلگرام یا فکس در اسرع وقت کارشناسان دفتر ثبت اسپادانا نسبت به تمدید برند شما اقدام خواهند نمود.