بسم الله الرحمن الرحیم

ضرورت ثبت شرکت

ضرورت ثبت شرکت

دسته: مقالات

ضرورت ثبت شرکت‌ها

هرواحد تجاری برای شروع و ادامه فعالیت تجاری خود به صورت رسمی نیاز مند تشکیل یک شخصیت حقوقی دارد که این امر علاوه بر تضمین فعایت این واحد تجاری، در عرصه‌های رسمی و تجاری اختیارات و مزایای متعددی برای مؤسسین آن بوجود خواهد آورد خصوصا آنکه بعد از ثبت شرکت اصولا کلیه تعهدات بر عهده شخصیت حقوقی شرکت خواهد بود و صرفا سهام شرکا در شرکت به طلبکاران تعلق خواهد گرفت و سایر اموال شخصی شرکا در معرض خطر ریسک سرمایه گذاری نخواهد بود .

شرکت در مناقصات و مزایدات سازمان ها و مراجع رسمی و شرکت های بزرگ صرفا در قالب شرکت امکان پذیرمی باشد و در حال حاضر در بیشتر عرصه های تجارت بین الملل انجام امور بازرگانی فقط در قالب شرکت میسر خواهد بود.

کارشناسان دفتر  ثبت شرکت اسپادانا آمادگی دارد تا تمامی امور مربوط به ثبت شرکت‌ها در اصفهان، شامل ثبت انواع شرکت‌های تجاری در داخل و خارج از کشور و انواع صورتجلسات هیئت مدیره و مجامع شرکت، افزایش و کاهش سرمایه شرکت، تغییر نام، آدرس و موضوع شرکت، نقل و انتقال سهام و انحلال شرکت و همچنین ثبت علامت تجاری، برند، لوگو و أخذ مجوز تولیدات صنعتی و خدماتی و افزایش طبقه را به نحو احسن انجام دهد تا آن واحد تجاری با برخورداری از فرصت‌های قانونی و با حفظ منافع خود به توسعه روز افزون قدم بردارد.