بسم الله الرحمن الرحیم

ثبت مؤسسه

ثبت مؤسسه

ثبت مؤسسه در اصفهان

نحوه ی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری

در کنار شرکت ها که به کار تجارت اشتغال دارند قانون گذار نهاد حقوقی خاصی را که دارای شخصیت حقوقی می باشد، جهت انجام اموری که جنبه غیرتجاری دارد از قبیل کارهای علمی یا ادبی یا امور خیریه پیش بینی نموده است. ماده یک آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری، مؤسسه غیرتجاری را چنین تعریف نموده است:”مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و مؤسساتی است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند”

از این جهت مؤسسات غیرتجاری به دو قسمت تقسیم می شوند:

  1. مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن ها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد، این گونه مؤسسات اصطلاحاَ مؤسسات غیر انتفاعی نامیده می شود.کلیه فعالیت های اجتماعی از قبیل انجمن های اسلامی و تخصصی و علمی خاص و احزاب و دستجات سیاسی و مؤسسات خیریه و صندوق های قرض الحسنه در قالب این گونه مؤسسات هستند و مؤسسین آن هنگامی که درخواست ثبت می نمایند، توسط اداره ثبت شرکت ها، مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام می شود و پس از وصول پاسخ مثبت، نسبت به ثبت اقدام می گردد.
  2. مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد. این گونه مؤسسات، مؤسسات غیر تجاری نامیده می شوند. بنابراین، فعالیت هایی از قبیل آموزشگاه های علمی و فنی و کلاس های زبان و مدارس غیر انتفاعی و مؤسسات گازرسانی یا ارائه خدمات شهری مانند نظافت و فضای سبز و موارد دیگر در زمینه های فوق در قالب مؤسسات غیر تجارتی هستند و مؤسسین باید پس از به ثبت رساندن مؤسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت در صورت نیاز اقدام نماید.

مدارک لازم جهت ثبت مؤسسات غیر تجاری:

۱-دو برگ تقاضانامه مؤسسه غیر تجاری و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضانامه توسط کلیه مؤسسین

۲-دو جلد اساسنامه مؤسسه و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه مؤسسین

۳-دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیات مدیره که به امضای اعضا رسیده باشد.

۴-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده اعضا

۵-معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه مؤسسین و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن.

۶-تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی مؤسس، مبنی بر غیر دولتی بودن آن

۷-اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

برای ثبت مؤسسه نیاز است که پس از تکمیل مدارک فوق، به سایت http://irsherkat.ssaa.ir مراجعه نمایید و پس از درج  دقیق اطلاعات خواسته شده مدارک را به اداره ثبت شرکت ها ارسال کنید. در صورتی که تقاضای ثبت مورد قبول واقع شود، مراتب در دفتر مخصوصی ثبت و ورقه ای حاکی از تصدیق ثبت به تقاضاکننده داده می شود، علاوه بر آن خلاصه مراتب در روزنامه رسمی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار با هزینه متقاضی منتشر می گردد.

چند نکته در رابطه با مؤسسات غیر تجاری:

حداقل شرکاء نباید کمتر از دو نفر باشد.

قید سرمایه به هر میزان مجاز است.

طبق ماده ۵۸۶ قانون تجارت،مؤسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آن ها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع باشد را نمی توان ثبت کرد.

در مؤسسات غیر تجاری که هدفشان غیرانتفاعی است می بایستی هنگام درخواست ثبت توسط اداره ثبت شرکت ها مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام شود و پس از وصول پاسخ مثبت،نسبت به ثبت اقدام خواهد کرد.

در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی با ما تماس حاصل فرمایید.کارشناسان مؤسسه حقوقی اسپادانا افتخار دارند با مشاوره تلفنی رایگان در خدمت شما عزیزان باشند.