بسم الله الرحمن الرحیم

ثبت مؤسسه

ثبت مؤسسه

ثبت مؤسسه در اصفهان

ثبت مؤسسه در اصفهان

تشکل و موسسات غیر تجاری موسساتی هستند که امور غیر تجاری مثل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شوند. موسسات غیرتجاری نمی توانندفعالیت بازرگانی انجام دهند.
عموما موضوع فعالیت موسسات ، موضوعاتی نظیر خدمات ، فرهنگی هنری ، خیریه ، مشاوره ، حقوقی می باشد.
موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند:
١- موسساتی که هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نیست.
٢- موسساتی که هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود یا غیر است مانند موسسات فنی و حقوقی و غیره.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت موسسه غیرتجاری در اصفهان :

کپی شناسنامه و کارت ملی شرکا

*در صورتیکه موضوع مؤسسه به نحوی باشد که نیازمند اخذ مجوز قبل از ثبت باشد (برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید)، باید قبل از ثبت مجوزهای لازم تهیه گردد.

سایر مدارک توسط دفتر ثبت اسپادانا تکمیل خواهد شد.

پس از ارائه مدارک به دفتر ثبت اسپادانا طی مدت حداکثر دو هفته مؤسسه مورد نظر ثبت خواهد شد.