بسم الله الرحمن الرحیم

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام در اصفهان

شرکت سهامی عام : شرکتی است که قسمتی از سرمایه اولیه آن توسط مؤسسین تامین می شود و قسمت دیگری باید به عرضه عمومی گذاشته شود تا توسط اشخاصی که مایل باشند، تامین می گردد. به عبارت دیگر مؤسسین قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام تامین می کنند و سایر اشخاص که آن ها را پذیره نویس می نامیم، قسمتی از سهام شرکت را قبل از تأسیس خریداری ( پذیره نویسی ) می نمایند.

ویژگی های شرکت های سهامی عام

 1. مسئولیت سهامدادران در این شرکت مانند مسئولیت شرکاء شرکت با مسئولیت محدود است. یعنی فقط به میزان سهامشان مسئول تادیه دیون شرکت اند نه بیشتر.
 2. حداقل سرمایه برای تأسیس این نوع شرکت پنج میلیون ریال است.
 3. تعداد سهامداران شرکت سهامی عام حداقل ۵ نفر است.
 4. تعداد مدیران ( هیئت مدیره ) شرکت سهامی عام حداقل ۵ نفر می باشد.
 5. مبلغ اسمی هر سهم در شرکت سهامی عام نباید از مبلغ ده هزار ریال بیشتر باشد.
 6. سهام شرکت سهامی عام قابل عرضه در بورس می باشد.
 7. شرکت های سهامی عام قادر به انتشار اوراق قرضه می باشند.
 8. شیوه های اداره آن کامل است و مقررات قابل توجهی راجع به نحوه اداره و شیوه مدیریت و اخذ تصمیم نسبت بدان وضع شده است، از همین رو این قالب برای تشکیل شرکتی با تعداد قابل توجهی از شرکاء مناسب است. شرکاء شرکت سهامی عام، گاه تا هزاران و میلیون ها شخص می رسد.
 9. در تصمیم گیری برای اداره این شرکت، رای اکثریت ملاک است و منظور از اکثریت نیز اکثریت سرمایه است، یعنی عده ای از شرکاء که بیش از نصف سرمایه شرکت را دارا باشند، ولو آنکه از لحاظ عددی این شرکاء در اکثریت نباشند. بنابراین شیوه اخذ تصمیم در این شرکت ساده و سریع است.
 10. نقل و انتقال سهام در آن بسیار آسان است و با هیچ مانعی روبرو نیست و نمی توان آن را منوط به موافقت شخص یا نهادی نمود.
 11. بانک های دولتی باید لزوماَ در قالب شرکت سهامی عام با سهام بانام تشکیل شوند و بانک های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری باید در قالب شرکت سهامی عام یا شرکت تعاونی سهامی عام تشکیل شوند. ( ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ق. ا )

مزایای ثبت شرکت سهامی عام

مزایای شرکت سهامی عام برخی را وادار می ‌کند کسب ‌و ‌کار خود را در این قالب گسترش دهند. سهولت نقل‌ و ‌انتقال سهام، تجمع سرمایه‌ های کوچک برای تشکیل شرکت، محدودیت مسئولیت سهامداران در شرکت‌ های سهامی، جذب سرمایه از طریق انتشار اوراق سهام، استمرار و موجودیت شرکت ‌های سهامی و تعیین هیأت‌ مدیره در شرکت ‌های سهامی شماری از امتیازهایی است که برای تشکیل شرکت سهامی عام وجود دارد. به خاطر داشته باشید شرکت سهامی عام برای جلب سرمایه‎ های بزرگ تشکیل می‎ شود و تعداد شرکا در این شرکت زیاد است؛ بنابراین بهتر است یک جمع دوستانه یا یک خانواده برای کسب‌ و ‌کار خود شرکت مسئولیت محدود ثبت کنند یا صرافان و جواهر فروشان بهتر است شرکت تضامنی یا نسبی را برای فعالیت خود انتخاب کنند.

چگونه شرکت سهامی عام تأسیس کنیم ؟

گام اول: تأسیس شرکت

در مرحله تأسیس، چند شریک تصمیم می‌گیرند شرکت «سهامی عام» را تشکیل دهند. در قانون به این افراد، مؤسسان شرکت می ‌گویند که باید مجموعه اعمالی را پیش از تشکیل شرکت انجام دهند. تهیه ۲۰ درصد مبلغ تعهد ‌شده شرکت و قرار دادن آن در حساب مخصوص شرکت در یکی از بانک ‌ها، اولین کار مؤسسان است. اهمیت این سپرده در جلب اعتماد دیگران به خرید سهام شرکت نقش مهمی دارد.

گام دوم: اظهارنامه تأسیس شرکت

افراد برای اینکه در تأسیس شرکت سهامی عام مشارکت و بخشی از سهام آن را پذیره ‌نویسی کنند، باید اطلاعاتی در مورد شرکت به دست بیاورند. این اطلاعات در قالب اظهارنامه به اداره ثبت شرکت‌ها ارائه می‎شود.

در متن این اظهارنامه این موارد به چشم می‌خورد: نام شرکت، هویت کامل و اقامتگاه مؤسسان، موضوع شرکت، مبلغ سرمایه شرکت و مشخص کردن مقدار نقد و غیر نقد آن، تعداد سهام با نام و بی‎نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این‎گونه سهام، میزان تعهد هر یک از مؤسسان و مبلغی که پرداخت کرده‎اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است، در مورد آورده غیرنقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کمیت و کیفیت آورده غیرنقد اطلاع حاصل کرد، مرکز اصلی شرکت، مدت شرکت.

مرجع ثبت شرکت‌ها نیز پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم آن و تایید قانونی بودن مندرجات آنها، اجازه انتشار اعلامیه پذیره‎ نویسی را صادر می‎کند.

شرکت سهامی عام در صورتی تشکیل خواهد شد که مؤسسان شرکت و پذیره‌ نویسان تعهد کنند، تمامی سرمایه شرکت را پرداخت کنند و حداقل ۳۵ درصد آن را هم به صورت نقد بپردازند. برداشتن این قدم برای تشکیل شرکت سهامی سخت نیست، چون اکنون حداقل سرمایه شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال است. البته قانون حداقل و کف را بیان کرده است و برخی شرکت‌های سهامی عام با سرمایه میلیاردی تشکیل می‌شوند.

گام سوم: تهیه طرح اعلامیه پذیره ‎‌نویسی

به خاطر داشته باشید که مزیت بزرگ شرکت سهامی عام مشارکت عمومی در تأمین سرمایه شرکت است؛ دیگر شرکت‌ ها از این امتیاز محرومند و حتی شرکت سهامی خاص هم نمی‌ تواند از طریق مراجعه به عموم، سرمایه خود را تأمین کند. پذیره نویسی اقدامی است که برای جمع ‌آوری سرمایه از طریق مراجعه به عموم انجام می‌شود. پذیره نویسی، تنظیم و امضای «ورقه تعهد سهم یا سهام» است و امضای چنین ورقه‎ ای در واقع قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجمع عمومی است. برای پذیره نویسی سهام همه می ‌توانند پیش‌ قدم شوند؛ حتی شرکت ‌ها هم اگر در اساسنامه چنین اجازه ‌ای داشته باشند، می ‌توانند با شرکت در پذیره نویسی بخشی از سرمایه شرکت دیگری را تأمین کنند. برای پذیره نویسی، مؤسسان در اولین گام باید طرح اعلامیه پذیره نویسی را تهیه و امضاء و به اداره ثبت شرکت‌ها ارائه کنند. در واقع این طرح برای تأمین سرمایه شرکت از مردم تنظیم می‎شود و باید شامل مواردی باشد که به آنها اشاره می‎شود: نام شرکت، موضوع شرکت و نوع فعالیت‎هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می‎شود، مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشد، مدت فعالیت شرکت، هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسان ، در صورتی که تمام یا بعضی از مؤسسان در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار، مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیرنقد شرکت، تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به ‎نحوی که بتوان از کمیت و کیفیت سرمایه غیرنقد اطلاع حاصل کرد، در صورتی که مؤسسان مزایایی برای خود در نظر گرفته‎اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل، تعیین مقداری از سرمایه که مؤسسان تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده‎اند، ذکر هزینه‎هایی که مؤسسان تا آن زمان برای تهیه مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده‎اند، برآورد هزینه‎های لازم تا شروع فعالیت‌های شرکت، در صورتی که انجام موضوع شرکت قانونی مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذکر مشخصات اجازه‎نامه یا موافقت اصولی آن مراجع، ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره‎نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید هنگام پذیره نویسی نقدا پرداخت شود، ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص می‎توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند، تصریح به اینکه اظهارنامه مؤسسان به انضمام طرح اساس‌نامه برای مراجعه علاقه‌مندان به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم شده است، ذکر نام روزنامه کثیرالانتشار که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصرا در آن منتشر خواهد شد، چگونگی تخصیص سهام به پذیره‎نویسان. مرجع ثبت شرکت‌ها پس از رسیدگی، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد کرد.

اعلامیه پذیره نویسی که به ترتیب یاد شده تهیه شد، از سوی مؤسسان در جراید آگهی می‌ شود و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می‎گیرد، در معرض دید علاقه‌ مندان قرار می ‌گیرد.

گام چهارم: امضای ورقه تعهد سهم

با انتشار اعلامیه پذیره نویسی موضوع ایجاد شرکت جدی‌ تر شده است و مردم برای شرکت در سرمایه شرکت سهامی عام دعوت شده‌اند؛ اما آن ها برای این کار باید به کجا مراجعه و چه تشریفاتی را رعایت کنند؟ اینجاست که پای ورقه تعهد سهم به میان می‌آید. این ورقه،  نوشته‌ای است که تعهد پذیره نویسی با امضای آن انجام می‌شود. در این ورقه نام و موضوع و مرکز اصلی در مدت شرکت، سرمایه شرکت، شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن، تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می‎شود و مبلغ اسمی آن همچنین مبلغی که از آن بابت نقدا در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود، نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره‎نویسان باید به آن حساب پرداخت شود، هویت و نشانی کامل پذیره‎نویس و قید اینکه پذیره‎ نویس متعهد است مبلغ پرداخت ‌نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت کند، درج شده است. این ورقه در دو نسخه تنظیم می‌شود و پذیره‎نویس باید هر دو را امضا کند. نسخه اول در اختیار بانک قرار می ‌گیرد و نسخه دوم به پذیره‎ نویس داده می ‌‌شود. با سپری کردن این مرحله پذیره نویسی قطعیت می‌ یابد و پذیره ‌نویس تعهد می ‌کند بخشی از سرمایه شرکت را پرداخت کند.

گام پنجم: تشکیل سرمایه

شرکت سهامی عام در صورتی تشکیل خواهد شد که مؤسسان شرکت و پذیره ‌نویسان تعهد کنند، تمامی سرمایه شرکت را پرداخت کنند و حداقل ۳۵ درصد آن را هم به صورت نقد بپردازند. برداشتن این قدم برای تشکیل شرکت سهامی سخت نیست،  چون اکنون حداقل سرمایه شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال است. البته قانون حداقل و کف را بیان کرده است و برخی شرکت‌های سهامی عام با سرمایه میلیاردی تشکیل می‌شوند.

گام ششم: تخصیص سهام

مراحلی را که تا کنون بررسی کرده‌ ایم،  مراحل تشکیل شرکت سهامی عام است و هنوز این شرکت به وجود نیامده است؛ یکی از قدم‌هایی که برای این کار باید برداشته شود تخصیص سهام است. تا به حال از پذیره نویسی و پذیره ‌نویس صحبت کردیم و اسمی از سهامدار و سهم نبردیم. اما در این مرحله به هر یک از مؤسسان و پذیره‎ نویسان در برابر سرمایه‌ای که به شرکت آورده‌اند، سهام داده می‎شود. جالب این است که بر اساس قانون، مبلغ اسمی هر سهم نباید از ۱۰ هزار ریال بیشتر باشد، اما هر سهامدار می ‌تواند هزاران سهم با این مبلغ اسمی داشته باشد. تعیین تعداد سهام هر شخص، در صورت‌جلسه ‌ای که به امضای مؤسسان می‎ رسد، قید می‌شود و به «مجمع عمومی مؤسس» گزارش خواهد شد؛ البته هنوز به مرحله تشکیل مجمع عمومی مؤسس نرسیده‌ ایم.

گام هفتم: ایجاد شرکت

مجمع عمومی مؤسس، اولین گردهمایی سهامداران شرکت سهامی است و از این پس شرکت تشکیل خواهد شد. این مجمع فقط یک ‌بار و آن هم در ابتدای حیات شرکت تشکیل می‌شود تا وظایف مهمی را که بر عهده آن است،  انجام دهد. اگر مؤسس یا پذیره ‌نویس یک شرکت سهامی عام هستید به شما توصیه می ‌کنیم،  حتماً در این مجمع شرکت کنید. در مجمع عمومی مؤسس برای تشکیل شرکت، تصویب گزارش مؤسسان، تصویب ارزیابی آورده‎ های غیرنقدی، تصویب مزایای خاص، تصویب اساسنامه، تعیین مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه کثیرالانتشار مورد رسیدگی قرار می‎گیرد.

قدم آخر: ثبت شرکت پس از تشکیل

آخرین گام ایجاد شرکت سهامی عام، ثبت آن است. این شرکت‌ها باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به ثبت برسند، در غیر این صورت شرکت تشکیل ‎شده محسوب نخواهد شد و دردسرهای زیادی گریبان مؤسسان را خواهد گرفت. در این صورت هرگونه هزینه‎ ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد، به عهده مؤسسان خواهد بود. همچنین اساسنامه ‌ای که به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده است،  به انضمام صورتجلسه مجمع و اعلامیه قبولی سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان برای ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ‌ها تسلیم شود. یادتان باشد تقاضای ثبت شرکت بر عهده مدیران شرکت است که باید ظرف مهلت مقرر اقدام به ثبت شرکت کنند.

مدارک لازم جهت تأسیس شرکت سهامی عام

آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه تعیین شده. فتوکپی کلیه مدارک هویتی مدیران ( در مورد اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی الزامی است).

گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ۳۵٪ سرمایه شرکت.

ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

لازم به ذکر است که کلیه مراحل ثبت شرکت توسط وکلای مجرب مؤسسه حقوقی اسپادانا قابل انجام خواهد بود. جهت مشاوره رایگان با کارشناسان ما تماس بگیرید.