بسم الله الرحمن الرحیم

تمدید علامت تجاری

تمدید علامت تجاری

تمدید علامت تجاری در اصفهان

مطابق قانون برند یا علامت تجاری بعد از ثبت برای یک دوره ۱۰ ساله دارای اعتبار می باشد و در صورت عدم تمدید قبل از انقضای مدت، برند ثبت شده شما ابطال خواهد شد و امکان ثبت آن برای هر شخصی وجود خواهد داشت البته قانون یک مهلت ۶ ماهه ارفاقی برای مالک در نظر گرفته تا ۶ ماه پس از انقضای علامت نیز با پرداخت جریمه قانونی نسبت به تمدید اقدام نماید.

مدارک لازم جهت تمدید علامت تجاری در اصفهان

  • مدارک شناسایی مالک برند

  • تصویر گواهی یا سند علامت در صورت وجود (در صورت فقدان نیز امکان تمدید وجود خواهد داشت)

* برای تمدید علامت بر خلاف ثبت نیاز به هیچگونه مجوزی نخواهید داشت.

لازم به ذکر است جهت تمدید برند در اصفهان ضرورتی به مراجعه حضوری شما نخواهد بود و به صرف ارسال تصویر مدارک از طریق تلگرام یا فکس در اسرع وقت کارشناسان دفتر ثبت اسپادانا نسبت به تمدید برند شما اقدام خواهند نمود.