بسم الله الرحمن الرحیم

انحلال و تغییرات شرکت ها

انحلال و تغییرات شرکت ها

ثبت تغییرات شرکت ها در اصفهان

تمام شرکتها و موسسه‌ها بعد از ثبت نیازمند تغییرات و یا تصمیماتی مانند تغییر محل شرکت، تغییر موضوع فعالیت شرکت، افزایش یا کاهش سرمایه ثبتی، تغییر نام شرکت، ورود یا خروج شرکاء و… هستند که طبق قانون تجارت باید آنها را ثبت کنند.

شرایط و مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت:
۱-مدارک ثبتی شرکت
۲- آگهی آخرین تغییرات شرکت
۳- کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای شرکت
پس از تکمیل مدارک ، صورتجلسات مربوطه توسط کارشناسان دفتر ثبت اسپادانا تنظیم و جهت امضا برای شما ارسال خواهد شد. بعد از امضای صورتجلسات حداکثر طی ۱۴ روز تغییرات ثبت و آگهی خواهد شد.

 

مقالات انحلال و تغییرات شرکت ها