بسم الله الرحمن الرحیم

انتقال برند یا علامت تجاری

انتقال برند یا علامت تجاری

انتقال برند یا علامت تجاری

مالک برند نیز مانند هرگونه مالکی می تواند مالکیت و حقوق برند خود را به دیگری منتقل نماید انتقال برند می تواند کلی و یا جزئی (نسبت به برخی از کالاها) باشد دائمی و یا موقت باشد.

در انتقال موقت برند مالکیت برند به کلی منتقل نمی شود بلکه اجازه استفاده و بهره برداری از برند در زمان مشخصی و تحت شرایطی به یک شخص یا اشخاص متعددی طبق تراضی طرفین منتقل می شود.

توصیه میکنیم قبل از تنظیم قرارداد انتقال با بهره گیری از مشاوره  تخصصی دفتر ثبت اسپادانا با خاطری آسوده خود را از پیامدها و مسئولیت حقوقی خارج نمائید.

فرایند انتقال یا اجازه بهره برداری برند:

  • اخذ نامه استعلام دفتر خانه از اداره ثبت علائم تجاری مبنی بر بلامانع بودن نقل و انتقال
  • ارجاع نامه استعلام فوق الذکر به اداره و دریافت پاسخ
  • مراجعه مجدد به دفتر خانه جهت تنظیم سند صلح
  • ارجاع سند صلح به اداره ثبت علائم تجاری و درخواست صدور آگهی ثبت انتقال در اداره
  • پرداخت هزینه چاپ آگهی انتقال در روزنامه رسمی
  • مراجعه به اداره و ارائه روزنامه چاپ شده جهت ظهرنویسی سند

* لازم به ذکر است برخلاف ثبت ابتدایی در ثبت انتقال برند نیاز به ارائه هیچگونه مجوزی از طرف انتقال گیرنده وجود ندارد.