بسم الله الرحمن الرحیم

انتقال علامت تجاری

انتقال علامت تجاری

انتقال علامت تجاری در اصفهان

مالک برند ( علامت تجاری) نیز مانند هرگونه مالکی می تواند مالکیت و حقوق برند خود را به دیگری منتقل نماید انتقال برند می تواند کلی و یا جزئی (نسبت به برخی از کالاها) باشد دائمی و یا موقت باشد. در انتقال موقت برند مالکیت برند به کلی منتقل نمی شود بلکه اجازه استفاده و بهره برداری از برند در زمان مشخصی و تحت شرایطی به یک شخص یا اشخاص متعددی طبق تراضی طرفین منتقل می شود. توصیه میکنیم قبل از تنظیم قرارداد انتقال برند و یا انتقال علامت تجاری در اصفهان با بهره گیری از مشاوره  تخصصی  دفتر ثبت اسپادانا با خاطری آسوده خود را از پیامدها و مسئولیت حقوقی خارج نمائید.

فرایند انتقال یا اجازه بهره برداری برند

برای انتقال برند در اصفهان باید مراحل زیر طی شود:

  • اخذ نامه استعلام دفتر خانه از اداره ثبت علائم تجاری مبنی بر بلامانع بودن نقل و انتقال

  • ارجاع نامه استعلام فوق الذکر به اداره و دریافت پاسخ

  • مراجعه مجدد به دفتر خانه جهت تنظیم سند صلح

  • ارجاع سند صلح به اداره ثبت علائم تجاری و درخواست صدور آگهی ثبت انتقال در اداره

  • پرداخت هزینه چاپ آگهی انتقال در روزنامه رسمی

  • مراجعه به اداره و ارائه روزنامه چاپ شده جهت ظهرنویسی سند

* لازم به ذکر است برخلاف ثبت برند ابتدایی در ثبت انتقال برند نیاز به ارائه هیچگونه مجوزی از طرف انتقال گیرنده وجود ندارد.