بسم الله الرحمن الرحیم

پروانه بهداشتی

پروانه بهداشتی

اخذ پروانه بهداشتی در اصفهان

مطابق قانون هر شخص جهت فعالیت در حوزه تولید و ارائه مواد غذایی و محصولات آرایشی بهداشتی می بایست برای اخذ مجوز های بهداشتی اقدام نماید. مجوز بهداشتی به پروانه ای گفته می شود كه برای تاسیس ، بهره برداری ، مسئول فنی وساخت محصولات مشمول قانون مواد خوراكی ، آشامیدنی و محصولات آرایشی وبهداشتی صادرمی شود.

در این مقاله به معرفی این مجوزها پرداخته شده است. کارشناسان ما با ارائه ی خدمات حرفه ای و کارآمد در زمینه اخذ پروانه های بهداشتی، آماده خدمت رسانی به شما همشهریان ارجمند می باشند. لازم به ذکر است ، در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی و مشاوره در زمینه مجوز بهداشت (پروانه بهداشتی) می توانید با کارشناسان ثبت اسپادانا تماس حاصل فرمایید.

پروانه تاسیس

جواز تاسیس در واقع مجوز تولید در شهرک های صنعتی می باشد که پس از دریافت آن می توان یک کارخانه و یا واحد تولیدی را احداث کرد.

پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری مجوزی است که درصورت داشتن شرایط وضوابط از نظر تجهیزات وامكاناتی مثل نصب ماشین آلات خط تولید، تامین نیروی انسانی وتولید آزمایشی صادر میگردد.

پروانه ساخت

پروانه ساخت مجوزی است كه درآن فرمول ساخت تائید شده از طرف اداره كل نظارت برمواد غذایی وبهداشتی درج شده وزمانی كه موسسه آمادگی تولید داشته وازنظر فنی وبهداشتی مورد تایید باشد، صادر می شود. پروانه ساخت پس از اخذ پروانه های تاسیس ، بهره برداری ومسئول فنی صادر میگردد.

پروانه مسئول فنی

مسئول فنی به فردی گفته می شود كه شرایط لازم جهت كنترل ونظارت تولید دركارگاهها و كارخانجات را دارد و دارای مدرك تحصیلی حداقل كارشناسی بوده ونیز به تائید كمیته فنی قانونی رسیده باشد.

اصولاً موسسات مشمول قانون درزمان اخذ پروانه ساخت بایستی دارای مسئول فنی تائید شده ازطرف اداره كل نظارت برمواد غذایی وبهداشتی باشند وپروانه مسئولیت فنی را اخذ نموده باشند.

مجوز ورود کالا

مجوز ورود کالا مجوزی می باشد كه ودرواقع موافقت اولیه برای ورود كالای مورد نظر به كشور میباشد. این مجوز برطبق مقررات واردات وصادرات بازرگانی ودرصورت تكمیل مدارك مربوطه توسط اداره نظارت برمواد غذایی وبهداشتی، ویا ادارات تابعه پس ازطی مراحل قانونی صادر می شود.

مجوز ترخیص كالا

 مجوز ترخیص كالا مجوزی است كه پس از تائید قابلیت مصرف وطی مراحل قانونی، پس از ورود كالا به گمركات كشور جهت عرضه صادر می گردد.

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص اخذ پروانه بهداشتی در اصفهان با کارشناسان ثبت اسپادانا تماس حاصل فرمایید.